Gjennomført konferanse og årsmøte 2022

26. til 28. oktober gjennomførte Kristent Radioforum sin årlige konferanse og sitt årsmøte. Gjennom konferansen var det både rom for sosialt samvær, faglig input, og rom for å lytte til flott sang og musikk.

Konferansen startet onsdag med middag på Scandic Solli, før vi fikk overvære konsert med Kristoffer Moslått og venner. Fire unge menn som har gospel og salmer som sjangre de ønsker å formidle.

Maren Weiner fra Synlighet
Maren Weiner fra Synlighet.
FOTO: Sølvi Olimb

Torsdag startet med ord for dagen ved Ole-Andre Eliassen, før vi gikk over på faglig program. Maren Weiner fra Synlighet kom først og lærte oss om sosiale medier, hvordan vi kan bruke dette på en god måte i vårt arbeid, og hva som er viktig å huske på for å kommunisere til våre målgrupper.

Astrid Dalehaug Norheim underviser
Astrid Dalehaug Norheim underviser.
FOTO: Tollef Byrkjedal

Senere på torsdagen var Astrid Dalehaug Norheim innom og holdt seminar om “Hva er kjernen i en journalists tankesett – og er det relevant i en kristen radio?”

Hva er en journalist, og hvordan jobber journalisten? Dalehaug Norheim tok oss gjennom ulike “kategorier” journalister, med utgangspunkt i en undersøkelse fra 2005.

På torsdagen ble det også avholdt årsmøte for Kristent Radioforum. Her ble det lagt frem årsmelsing og regnskapsrapport for foreningen, og foretatt valg av nytt styre.

F.v. Bjørn Inge Sagstad, Sølvi Olimb, Ole Kristian Sameien og Ole-Andre Eliassen.
FOTO: Tollef Byrkjedal.

Tollef Byrkjedal hadde fullført sin periode i styret, og tok ikke gjenvalg.
Varamedlemmene Bjørn Inge Sagstad og Ole-Andre Eliassen tok begge gjenvalg. I tillegg til disse stilte Anne Bigitte Lillebø Bøe og Tormod Gusland til valg.
Ved opptelling ble det klart at det nye styret består av Sølvi Olimb (Radio Øst) Ole Kristian Sameien (P7) og Bjørn Inge Sagstad (pTro).
1. vara er Ole-Andre Eliassen (Radio MG) og 2. vara Tormod Gusland (Radio DSF).
Styret konstituerer seg selv på første ordniære styremøte.

På konferansens siste dag fikk vi besøk av Lars Dahle fra Damaris Norge/NLA, som holdt foredrag om “Radio i evangeliets tjeneste – historisk arv og aktuell situasjon”, før vi fikk en god samtale om arbeidet og tjenesten videre.