Gjennomført konferanse og årsmøte 2022

26. til 28. oktober gjennomførte Kristent Radioforum sin årlige konferanse og sitt årsmøte. Gjennom konferansen var det både rom for sosialt samvær, faglig input, og rom for å lytte til flott sang og musikk.