Gjennomført konferanse og årsmøte 2022

26. til 28. oktober gjennomførte Kristent Radioforum sin årlige konferanse og sitt årsmøte. Gjennom konferansen var det både rom for sosialt samvær, faglig input, og rom for å lytte til flott sang og musikk.

Les mer »

Medlemmer

Om oss

Kristent Radioforum

er et interessefellesskap for kristen radiovirksomhet.

Våre oppgaver

er å arrangere Kristent Radioforums årsmøte hvert år, gjerne i forbindelse med annen relevant konferanse. Samt gi oppdatert informasjon over lokalradioer og produsenter med kristen profil.

Medlemskap

kan gis kristne lokalradioer med egen konsesjon, kristne radioprodusenter og grupper knyttet til andres konsesjoner. Medlemmer betaler en årlig kontingent, som årlig fastsettes av årsmøtet.

Kontakt

Styremedlemmer

Tollef Byrkjedal

Styreleder

Sølvi Olimb

Styremedlem

Ole Kristian Sameien

Styremedlem

Bjørn Inge Sagstad

Varamedlem

Ole-Andrè Eliassen

Varamedlem